Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Popis osobnosti pachatele trestného činu vloupání dle Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru
Článek se věnuje popisu osobnosti pachatelů vloupání. Osobnost pachatelů byla zkoumána pomocí Clonigerova dotazníku temperamentu a charakteru (TCI-r). Výzkum se konal v 19 věznicích v České republice a soubor obsahoval 149 pachatelů. Analýza dat byla zaměřena na zjištění prevalence charakterových a temperamentových typů u pachatelů vloupání. Celkem bylo identifikováno 10 pachatelů s extrémním typem osobnosti, 29 pachatelů s výrazným typem osobnosti a 51 pachatelů s mírným typem osobnosti. 24 pachatelů bylo identifikováno jako flexibilních a 26 bylo identifikováno s poruchou osobnosti. Celkově daná populace obsahuje více flexibilních a „mírných“ jedinců než uvádí Cloninger et al. Článek představuje explorativní studii, jejíž cílem je detailně popsat osobnostní charakteristiky pachatelů.
Klíčová slova: pachatel vloupání, osobnost, Cloningerův dotazník temperamentu a charakteru
Veronika A. Polišenská (2009). Popis osobnosti pachatele trestného činu vloupání dle Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru. Československá psychologie, 53(6), 545-555.

Abstract not available.
Keywords: burglar, personality, Temperament and Character Inventory