Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Psychické procesy, imunita a psychoterapie
Souvislosti mezi psychickým stavem, psychickými procesy a imunitním systémem jsou přiblíženy prostřednictvím pojmu učení, prožívání a psychobiologické koncepce stresu. Je velmi pravděpodobné, že mnohé změny ve funkci imunitního systému se uskutečňují prostřednictvím mechanismů učení. Dále lze předpokládat, že stenické prožitky optimalizují funkci imunitního systému a u astenických prožitků tomu bude naopak. Psychobiologická koncepce stresu je ve vztahu k imunitě dosti propracovaná a jsou známé mechanismy vzájemného ovlivňování. Zdá se, že člověku více škodí chronická zátěž než krátkodobý stres. Psychoterapeutickými postupy lze působit na funkci imunitního systému přímo (bezprostředně, krátkodobě) nebo nepřímo (zprostředkovaně, dlouhodobě). V současné době nalézá psychoterapie, zejména její skupinová forma, uplatnění i při léčbě onkologicky nemocných. Podobně je psychoterapie nezastupitelná v terapii chronického únavového syndromu (CFIDS).
Klíčová slova: imunitní systém, psychoneuroimunologie, psychické procesy, psychoterapie, stres
Vymětal, Jan (1997). Psychické procesy, imunita a psychoterapie. Československá psychologie, 41(2), 163-170.

Abstract not available.
Keywords: immunity systém, psychoneuroimmunology, psychological processes, psychotherapy, stress