Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologické faktory ekonomické výkonnosti
Obecné psychologické faktory výkonnosti jsou vyloženy na základě vnitřní souvislosti mezi aspirační úrovní, výkonovým motivem a vnímaným sebeuplatněním. Aspirační úroveň obsahuje motiv dosáhnout úspěchu i motiv vyhnout se neúspěchu. Úspěch a neúspěch jako incentivní hodnoty se nekryjí s očekávanými výsledky. Vnímané sebeuplatnění obsahuje víru ve vlastní schopnosti dosahovat výsledků. Cíle, výsledky a vnímané příčiny úspěchu a neúspěchu představují různé motivy pro výkonnost. Ekonomická výkonnost v makroekonomické i mikroekonomické dimenzi se týká produkce, distribuce, směny a spotřeby. Každý z těchto procesů obsahuje psychologické faktory výkonnosti ve specifické podobě. Specifické psychologické faktory produkce jsou kooperace a inovace. Distribuce obsahuje oceňování rozdělování produktů. Psychologickým faktorem směňování je srovnávání zájmů, zisků a ztrát. Spotřeba zahrnuje jako psychologický faktor dynamiku aktualizace a uspokojování potřeb. Relativně autonomní vývoj potřeb má vliv na produkci, distribuci i směnu. Základním stimulem ekonomických procesů je však produkce, která obsahuje po psychologické stránce předobraz všech ekonomických procesů v podobě kooperace, dělby dílčích činností, jejich výměny a spotřeby. Udržení vyrovnaného fungování a vývoje čtyř základních ekonomických procesů v jejich komplexu je také výkonem, respektive výkonnost vyžaduje. Psychologickým předpokladem a výsledkem tohoto udržitelného fungování a rozvoje je vnitřní kontinuální kultivace účastníků všech ekonomických procesů.
Klíčová slova: aspirační úroveň, výkonový motiv, vnímané sebeuplatnění, produkce, distribuce, směna, spotřeba, udržitelnost
Jaromír Janoušek (2009). Psychologické faktory ekonomické výkonnosti. Československá psychologie, 53(6), 556-572.

Abstract not available.
Keywords: level of aspiration, achievement motive, perceived self-efficacy, production, distribution, exchange, consumption, sustainment