Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Kalifornský test verbálního učení – druhé vydání: psychometrická analýza českého převodu
Kalifornský test verbálního učení (CVLT-II), druhé vydání, je jedním z nejpoužívanějších neuropsychologických testů v Severní Americe. Pro adaptaci testu bylo po překladu a zpětném překladu testového materiálu kontrolováno pět psycholingvistických efektů pro napodobení vlastností původní verze: slovní délka, slovní frekvence, rychlost artikulace, prototypičnost a kulturní adekvátnost. Psychometrická analýza takto kontrolovaného materiálu byla provedena na souboru 43 dospělých osob z běžné populace. Všem byla administrována nejdříve forma standardní, pak alternativní. V souladu se zahraničními výsledky byla zjištěna vysoká test-retestová reliabilita pro indexy Bezprostředního a Oddáleného volného vybavení (rozsah = 0,81–0,84). Split-half reliabilita byla u obou forem 0,95 (p < 0,001). Kriteriální validita pro Bezprostřední volné vybavení CVLT-II a subtestu Logická paměť z WAIS-R byla 0,65 a 0,66 (p < 0,001) a pro Oddálené volné vybavení 0,59 a 0,66 (p < 0,001). Výkon v indexu Bezprostředního volného vybavení byl v obou formách signifikantně závislý na věku (r = −0,66 a −0,61; p < 0,001), nezávislý na vzdělání (r = 0,23; p = 0,138 a 0,22; p = 0,158), nezávislý na pohlaví (p = 0,263) a (p = 0,907). Obě verze lze považovat za homogenní (p = 0,097). Psychometrická analýza testového materiálu CVLT-II v české verzi potvrdila značnou shodu s výsledky zahraničních studií a umožňuje použít takto adaptovaný testový materiál pro výzkumné účely v ČR.
Klíčová slova: epizodická paměť, verbální učení, reliabilita a validita
Ondřej Bezdíček, Marek Preiss (2009). Kalifornský test verbálního učení – druhé vydání: psychometrická analýza českého převodu. Československá psychologie, 53(6), 573-586.

Abstract not available.
Keywords: episodic memory, verbal learning, validity and reliability