Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Pohled do Wundtovy laboratoře – 130. výročí založení
Obvykle bývá počátek dějin psychologie datován rokem 1879, ve kterém Wilhelm Wundt definitivně ustavil svou psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku. Příspěvek se věnuje některým méně známým okolnostem vzniku a provozu první experimentální laboratoře ve světě psychologie. Nastíněn je také vliv práce Wilhelma Wundta na světovou a českou experimentální psychologii.
Klíčová slova: historie psychologie, laboratoř, W. Wundt
Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Cato Jelínek (2009). Pohled do Wundtovy laboratoře – 130. výročí založení. Československá psychologie, 53(6), 612-617.

Abstract not available.
Keywords: history of psychology, laboratory, W. Wundt