Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvaha
Pojednání o vlivech na koncipování a vývoj teorií motivace pracovní činnosti
Příspěvek se zabývá možnostmi ovlivnění vzniku a vývoje teorií pracovní motivace jak převládajícími ideologiemi své doby, tak i kulturními vlivy. Analýza sledu teorií pracovní motivace druhé poloviny dvacátého století naznačuje, že by se mohlo jednat o tento případ.
Klíčová slova: motivace pracovní činnosti, ideologie, interkulturní rozdíly
Luděk Kolman, Pavel Michálek, Hana Chýlová, Pavla Rymešová (2009). Pojednání o vlivech na koncipování a vývoj teorií motivace pracovní činnosti. Československá psychologie, 53(6), 618-627.

Abstract not available.
Keywords: work motivation, ideology, intercultural differences