Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuze
K existenciálnímu rozměru spirituality
Poznámky ke stati Ulrike Popp-Baier „Náboženská či existenciální hlediska: Spiritualita jako „most přes rozbouřené vody“ (ČP LIII, 2, str. 193-201).
Klíčová slova:
Pavel Říčan (2009). K existenciálnímu rozměru spirituality. Československá psychologie, 53(6), 628-630.

Abstract not available.
Keywords: