Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Traumata moderních společností
Autor porovnává technologické a člověkem zaviněné katastrofy na příkladech Černobylské katastrofy a války v Bosně. Uvádí některé detaily, které se vztahují k širšímu pochopení souvislostí obou případů. U války v Bosně vychází ze sedmi pracovních pobytů s dětmi postiženými posttraumatickou stresovou poruchou. Článek upozorňuje na dlouhodobé a persistující následky havárií a válek na duševní život člověka. Černobylská havárie přinesla zvýšení "avoidance", válka v Bosně "avoidance" i "intrusion" reakci.
Klíčová slova: technologická katastrofa, člověkem zaviněná katastrofa, PTSD
Preiss, Marek (1997). Traumata moderních společností. Československá psychologie, 41(2), 171-173.

Abstract not available.
Keywords: technological disaster, man made disaster, PTSD