Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Motivy k rodičovství
Motivy k rodičovství jsou důležitým tématem nejen pro ty, kteří uvažuji, zda, kdy a kolikrát se stát rodiči, ale tím spíš pro ty, kteří z nějakých důvodů volí alternativní cesty k rodičovství (léčba asistovanou reprodukcí, žadatelé o náhradní rodinnou péči). Kvalitativní obsahovou analýzou 569 výpovědí žen a mužů jsme zjistili, že významná část lidí rodičovství plánujících nebo rodičů si své motivy neuvědomuje. Lidé rodičovství neplánující naopak své motivy podrobně rozmýšlejí, zřejmě se cítí být pod společenským tlakem a mají snahu své rozhodnutí obhájit. Z výsledků je zřejmé, že motivaci k rodičovství spoluutváří velký komplex více či méně vědomých a více či méně důležitých zároveň se vyskytujících motivů.
Klíčová slova: motivy k rodičovství, bezdětnost, náhradní rodinná péče, psychosociální aspekty
Hana Konečná, Věduna Bubleová, Vít Janků (2010). Motivy k rodičovství. Československá psychologie, 54(2), 126-137.

Abstract not available.
Keywords: parenthood motives, childlessness, adoption and foster care, psychosocial aspects