Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Školní šikana z pohledu morální kognice: přehled vybraných poznatku
Tato přehledová studie se zaměřuje na morální kognici v kontextu šikany na základní škole. Vychází převážně ze současné odborné literatury. Shrnuje vybrané teoretické a empirické poznatky a načrtává možné směry dalšího zkoumání. Článek se zabývá jednak atribucí příčin šikany, jednak morálními aspekty motivace jednotlivých účastníků šikany. V rámci druhého tématu stať postupně sleduje tři provázané oblasti: normativní oblast (normy, hodnoty a přesvědčení), oblast empatie a nakonec Bandurův koncept morální vyvázanosti.
Klíčová slova: agrese, šikana, děti, kognice, morálka
Lenka Fráňová (2010). Školní šikana z pohledu morální kognice: přehled vybraných poznatku. Československá psychologie, 54(2), 175-185.

Abstract not available.
Keywords: aggression, bullying, children, cognition, morality