Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Psychoterapie a psychogenní poruchy příjmu potravy
Autorka se zabývá tématem psychoterapie ve vztahu k psychogenním poruchám příjmu potravy. Připomíná modely psychoanalytického myšlení, které mají význam pro porozumění psychoterapeutickému procesu. Zdůrazňuje úlohu protipřenosu a rizika, kterými terapeut v průběhu psychoterapie prochází.
Klíčová slova: jídelní porucha, psychoanalýza, psychoterapeutický proces, protipřenos
Kocourková, Jana (1997). Psychoterapie a psychogenní poruchy příjmu potravy. Československá psychologie, 41(2), 174-177.

Abstract not available.
Keywords: eating disorder, psychoanalysis, psychotherapeutical process, countertransference