Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Životní smysluplnost: osobnostní souvislosti a antecedenty
Studie se zabývá vztahem mezi mírou prožívané smysluplnosti života a osobnostními rysy. Většina dosud provedených výzkumů má korelační charakter a nevypovídá proto o příčinnosti vztahů. Autoři využili data z Brněnské longitudinální studie celoživotního vývoje člověka a hledali nejen současné koreláty životní smysluplnosti, ale i její antecedenty. Analyzovány byly údaje od 72 dospělých (41 žen) ve věku 41 – 44 let, kteří vyplnili Logo-test E. Lukasové a Cloningerův TCI. Dále byly od respondentů k dispozici Eysenckův dotazník MPI, který respondenti vyplnili v 16 letech svého věku, a posouzení jejich temperamentu ve věku 12 – 30 měsíců. Míra prožívané smysluplnosti života souvisí pozitivně s úrovní persistence a sebeřízenosti respondentů, s extraverzí v 16 letech a dětskou disinhibovaností a negativní afektivitou.
Klíčová slova: smysl života, životní smysluplnost, existenciální frustrace, osobnost, rysy, temperament, predikce, dospělost, adolescence, dětstvi
Marek Blatný, Katarína Millová, Martin Jelínek, Terezie Osecká (2010). Životní smysluplnost: osobnostní souvislosti a antecedenty. Československá psychologie, 54(3), 225-234.

Abstract not available.
Keywords: meaning in life, meaningfulness in life, existential frustration, personality, traits, temperament, prediction, adulthood, adolescence, childhood