Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Kultura organizace a syndrom vyhořeni
V článku jsou prezentovány první zkušenosti s nástroji AWLS (Přehled oblastí pracovního života, M. P. Leiter) a MBI-GS (Maslachové dotazník vyhoření) v českém prostředí zdravotních a sociálních služeb. Cílem výzkumu bylo prostřednictvím těchto nástrojů postihnout vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jako indikátor kultury organizace a jejího dopadu na spokojenost a duševní zdraví zaměstnanců. Psychometrické vlastnosti dotazníků v této studii se výrazně neodlišují od těch, které byly popsány u originálních verzí či u dostupných překladů. První výsledky naznačují zajímavé rozdíly mezi sledovanými pracovníky sociálního a zdravotního sektoru, zejména v hodnotách přisuzovaným jejich organizacím.
Klíčová slova: kultura organizace, spokojenost zaměstnanců, vyhoření, zdravotnictví, sociální služby
Zuzana Havrdová, Iva Šolcová, Dana Hradcová, Eva Rohanová (2010). Kultura organizace a syndrom vyhořeni. Československá psychologie, 54(3), 235-248.

Abstract not available.
Keywords: organizational culture, employee satisfaction, burnout, health service, social services