Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Diskurzivní analýza v soudobé sociální psychologii: teorie, koncepty a aplikace
Příspěvek podává přehled aktuálního vývoje sociálně psychologické diskurzivní analýzy, včetně jejích hlavních směrů, představitelů a představitelek, teorií a konceptů. Akcentuje diverzitu diskurzivně analytických přístupů a na základě konkrétních příkladů jejich aplikace v psychologii zdraví, feministické psychologii, poradenství a psychoterapii dokumentuje využití diskurzivní analýzy v současném psychologickém výzkumu, a potažmo její relevanci pro psychologickou teorii a praxi. Příspěvek se zabývá diskurzivní analýzou Pottera a Wetherell, psychologií rétoriky, diskurzivní psychologií, konverzační analýzou, poststrukturální diskurzivní analýzou a kritickou diskurzivní psychologií.
Klíčová slova: diskurzivní analýza, diskurzivní psychologie, konverzační analýza, kritická diskurzivní psychologie, poststrukturální diskurzivní analýza
Kateřina Zábrodská (2010). Diskurzivní analýza v soudobé sociální psychologii: teorie, koncepty a aplikace. Československá psychologie, 54(3), 249-262.

Abstract not available.
Keywords: discourse analysis, discursive psychology, conversation analysis, critical discursive psychology, poststructural discourse analysis