Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Mezinárodní systém fotografií pro výzkum emocí: jeden ze současných přístupů ke zkoumání emočních stavu
Článek se věnuje výzkumu emocí prostřednictvím Mezinárodního systému fotografií pro výzkum emočních stavů. Jedná se o soubor fotografií, které se podle předpokladu autorů liší ve dvou základních dimenzích emocí – valenci a arousalu. Článek diskutuje výzkumy prováděné pomocí tohoto systému, teoretické souvislosti tohoto přístupu, jeho teoretické i metodologické nedostatky a možná východiska. Jako hlavní východisko formuluje potřebu zabývat se sémantickým obsahem snímků, tedy potřebu psychosémantického přístupu.
Klíčová slova: emoce, výzkum emocí, IAPS, psychosémantika
Kristína Czekóová, Tomáš Urbánek (2010). Mezinárodní systém fotografií pro výzkum emocí: jeden ze současných přístupů ke zkoumání emočních stavu. Československá psychologie, 54(3), 277-289.

Abstract not available.
Keywords: emotions, emotion research, IAPS, psychosemantics