Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Diagnostika rané slovní zásoby rodičovskými dotazníky: přehled a pilotní studie
Vývoj velikosti a struktury slovní zásoby je nezbytným ukazatelem úrovně osvojování jazyka a mentálního vývoje obecně. Tento článek předkládá stručný přehled základních metod výzkumu osvojování slovní zásoby, jako jsou analýza spontánní řečové produkce, experimentální procedury a slovníkové testy. Podrobněji se článek věnuje metodě rodičovských dotazníků a to především dotazníku MacArthur Bates Communicative Development Inventory (MAB CDI); popisuje jeho strukturu, psychometrické vlastnosti a možnosti využití. Zároveň popisuje první pilotní verzi české adaptace MAB CDI pro děti od 16 do 30 měsíců a výsledky pilotní studie.
Klíčová slova: osvojování jazyka, MacArthur-Bates Communicative Develop- ment Inventory (MAB CDI), vývoj slovní zásoby, diagnostika jazykového vývoje, rodičovské dotazníky
Klára Votavová, Filip Smolík (2010). Diagnostika rané slovní zásoby rodičovskými dotazníky: přehled a pilotní studie. Československá psychologie, 54(3), 301-313.

Abstract not available.
Keywords: language acquisition, MacArthur-Bates Communicative Develop- ment Inventory (MAB CDI), lexical development, assessment of language development, parental report