Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Může vlastní účinnost ve vztahu k příjmu potravy predikovat hmotnostní úbytek v kurzu snižování nadváhy?
Cílem studie bylo ověřit, zda je vlastní účinnost vztahující se k příjmu potravy faktorem schopným predikovat hmotnostní úbytek v 12 týdenních kurzech snižování nadváhy s aplikací kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Součástí studie bylo ověření reliability české verze dotazníku WEL (Weight Efficacy Life-Style Questionnaire). Do studie bylo zařazeno 230 žen s nadváhou a obezitou (BMI ≥ 25). 88 ženám se podařilo absolvovat kurz celý, přičemž snížily svoji tělesnou hmotnost o 8,6 %, p < 0,001. Během terapie došlo ke zvýšení ve všech pěti škálách dotazníku WEL i v jeho celkovém skóru, p < 0,001. Zjištěná hodnota Cronbachova alfa svědčí pro dobrou vnitřní konzistenci položek dotazníku WEL. Negativní korelace byla zjištěna mezi změnou tělesné hmotnosti a zvýšením celkového skóre dotazníku WEL, p < 0,05.
Klíčová slova: dotazník WEL, nadváha, obezita, kognitivně-behaviorální terapie, kurzy snižování nadváhy
Lucie Kintrová, Dagmar Schneidrová (2010). Může vlastní účinnost ve vztahu k příjmu potravy predikovat hmotnostní úbytek v kurzu snižování nadváhy?. Československá psychologie, 54(3), 314-320.

Abstract not available.
Keywords: WEL questionnaire, overweight, obesity, cognitive-behavioral therapy, overweight reduction courses