Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Výskyt a prevence poruch chování u mladistvých s LMD
Sdělení vychází z katamnestického sledování dětí s diagnózou LMD, dnes ve věku mladistvém či v rané dospělosti. Zaměřuje se především na otázku snížené sociální adaptability a poruch chování u těchto osob a vlivu rodiny na vývoj výše zmíněných poruch. Metodika práce s dětmi a adolescenty s poruchami chování na podkladě LMD a jejich rodinami není obecněji rozpracována a v praxi působí roztříštěným dojmem. Jako určitá možnost řešení se do budoucna nabízí práce středisek výchovné péče pro děti a mládež.
Klíčová slova: LMD, poruchy chování
Pilařová, Martina - Kavale-Pazlarová, Markéta (1997). Výskyt a prevence poruch chování u mladistvých s LMD. Československá psychologie, 41(2), 178-182.

Abstract not available.
Keywords: MBD, behaviour disorders