Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvaha
Výzkum, ve kterém nic nevyšlo?
Stať referuje o výzkumu provedeném s atraktivním výzkumným souborem a hypotézou,kterou se zdálo snadné potvrdit. Vzhledem k okolnostem, které nebyly předmětem úvah před započetím výzkumu, však vyšly výsledky jinak. Autorka se zpětně zamýšlí nad výsledky výzkumu a závěry, které z nich lze s odstupem let vyvodit.
Klíčová slova: kortisol ve slinách, situační podmíněnost
Iva Šolcová (2010). Výzkum, ve kterém nic nevyšlo?. Československá psychologie, 54(4), 420-426.

Abstract not available.
Keywords: salivary cortisol, situational dependency