Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
O smyslu a významu v sémantice jazyka mysli: příspěvek k analýze pojmu obsah mentální reprezentace
Tento text, tematicky pokrývající pomezí kognitivní psychologie a analytické filozofie, se zaměřuje na psychologicko-filozofické aspekty možné aplikace základních jedno- a dvojdimenzionálních sémantických modelů na problematiku obsahu mentálních reprezentací. Přitom jsou sledovány zejména dvě hlavní línie. Jedním zájmem je nastínit debatu, kterou v této souvislosti vede extenzionalismus s externalismem na straně jedné a intenzionalismus s internalismem na straně druhé. Druhý zájem pak spočívá ve snaze o určité zhodnocení jednotlivých sémantických koncepcí z hlediska jejich přijatelnosti pro psychologii, s ohledem na její důraz na fenomenologickou povahu mysli.
Klíčová slova: mentální reprezentace, mentální obsah, externalismus, internalismus, sémantika
Kateřina Fibigerová (2010). O smyslu a významu v sémantice jazyka mysli: příspěvek k analýze pojmu obsah mentální reprezentace. Československá psychologie, 54(5), 429-443.

Abstract not available.
Keywords: mental representation, mental content, externalism, internalism, semantics