Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí
Studie se zabývá dětským self-efficacy v pojetí A. Bandury. Je definováno jako víra ve vlastní schopnosti ve vztahu ke specifickým oblastem života. V svém výzkumu se autoři zaměřili na dítětem vnímanou vlastní kompetenci zvládat činnosti související se školou. Byly zkoumány vztahy self-efficacy k agresi a depresi. Výzkum byl proveden na souboru 222 žáků základních škol a jejich rodičů. Výsledky byly zpracovány pomocí analýzy cest (path analysis). Mezi uvedenými proměnými byly zjištěny významné vztahy, které objasňují roli self-efficacy pro regulaci chování dětí.
Klíčová slova: self-efficacy, agrese, deprese
Urbánek, Tomáš - Čermák, Ivo (1997). Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí. Československá psychologie, 41(3), 193-199.

Abstract not available.
Keywords: self-efficacy, aggression, depression