Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Alexithymie a psychosomatická onemocnění
Alexithymie představuje deficit ve schopnosti identifikovat a vyjadřovat emoce, nedostatek fantazie a externě orientovaný kognitivní styl. V současnosti řada studií poukazuje na významný vztah mezi alexithymií a psychosomatickými, ale i některými somatickými onemocněními. Moderní výzkumy naznačují, že tento vztah by mohl mít velmi významnou souvislost i s dysregulací neuroendokrinních funkcí. Rovněž se v tomto kontextu předpokládá, že alexithymie představuje jeden ze základních patofyziologických činitelů odpovědných za neuroendokrinní regulační poruchy, které mohou být významným rizikovým, udržujícím a zprostředkujícím faktorem v rozvoji psychosomatických onemocnění. Předložený článek podává přehled aktuálních výzkumů a teorií, které se snaží objasnit teoretické i klinické souvislosti alexithymie, patogeneze a léčby psychosomatických onemocnění.
Klíčová slova: alexithymie, neuroendokrinní systém, psychosomatické onemocnění, psychoterapie
Tomáš Uher, Petr Bob, Radek Ptáček (2010). Alexithymie a psychosomatická onemocnění. Československá psychologie, 54(5), 496-504.

Abstract not available.
Keywords: alexithymia, neuroendocrine system, psychosomatic illnesses, psychotherapy