Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Rorschachovská škála orální závislosti ve významu a klinické praxi
Studie seznamuje s Rorschachovskou škálou orální závislosti, jež je v rámci projektivní psychodiagnostiky považována za autoritativní nástroj k posuzování interpersonální závislosti. Je považována za cenný prediktor konformity, poddajnosti, chování orientovaného na hledání pomoci a podpory druhé osoby. Článek informuje o základních validizačních studiích a vybírá výzkumné studie, které mají největší význam pro psychodiagnostiku v klinické praxi.
Klíčová slova: Rorschach, škála orální závislosti, interpersonální závislost, projektivní psychodiagnostika
Martin Lečbych (2010). Rorschachovská škála orální závislosti ve významu a klinické praxi. Československá psychologie, 54(5), 505-513.

Abstract not available.
Keywords: Rorschach, oral dependency scale, interpersonal dependency, projective psychodiagnostics