Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Neuropsychologický výskum percepčnej laterality na Slovensku
Příspěvek se zaměřuje na neuropsychologické výzkumy percepční laterality realizované na Slovensku. Opisují se především adaptace a varianty metodik zkoumání sluchové, zrakové a hmatové laterality, diskutují se možnosti jejich aplikace v neuropsychologické diagnostice.
Klíčová slova: neuropsychologie, mozek, lateralita, dichotická stimulace, dichhaptická stimulace, lateralizovaná prezentace zrakových podnetů
Peter Žitný, Kinga Jurásová (2010). Neuropsychologický výskum percepčnej laterality na Slovensku. Československá psychologie, 54(6), 564-568.

Abstract not available.
Keywords: neuropsychology, brain, laterality, dichotic listening, visual half-field technique, dichhaptic technique