Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Faktorová analýza Gesellovy zkoušky ve třetím roce života
Faktorovou analýzou údajů získaných Gesellovou vývojovou zkouškou u souboru 59 českých dětí ve věku 24 – 36 měsíců byly zjištěny 3 poměrně nezávislé faktory. Podle toho, které stupnice sytí, byly nazvány „Psychomotorický“, „Psychosociální“ a „Hrubě-motorický“ faktor a v tomto smyslu interpretovány. Výsledky jsou uvedeny na podporu diferenciačně-integračního pojetí individuálního vývoje v raném věku.
Klíčová slova: Gesellova zkouška, vývoj v raném věku, faktorová analýza
Karel Balcar, Květa Trčková (2010). Faktorová analýza Gesellovy zkoušky ve třetím roce života. Československá psychologie, 54(6), 569-575.

Abstract not available.
Keywords: Gesell Developmental Schedules, early age development, factor analysis