Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vybrané osobnostní charakteristiky matek a jejich souvislost s popisovanou mírou plačtivosti kojence
Studie zjišťuje, zda existuje souvislost mezi charakteristikami matek – mateřskou rysovou úzkostností (STAI-T), mateřskou depresivní symptomatologií (BDI-II) a mateřským sebehodnocením (MSRI-s) a popisovanou mírou plačtivosti kojence. Psychologické charakteristiky matek byly zjišťovány pomocí výpovědí o sobě v dotaznících ve třetím měsíci těhotenství. Matky vyplňovaly záznamy o pláči kojenců mezi čtvrtým a osmým týdnem po porodu. Byly zjištěny souvislosti mezi mateřskou rysovou úzkostností a mateřským sebehodnocením (po porodu) a subjektivní úrovní plačtivosti kojence. Nebyla nalezena žádná souvislost mateřských charakteristik s popisovanou dobou plačtivosti kojence.
Klíčová slova: infant crying, maternal trait anxiety, depressive symptomatology, maternal self-esteem
Zuzana Masopustová, Iva Korábová, Ondřej Bouša (2010). Vybrané osobnostní charakteristiky matek a jejich souvislost s popisovanou mírou plačtivosti kojence. Československá psychologie, 54(6), 591-605.

Abstract not available.
Keywords: kojenecký pláč, rysová úzkostnost matky, depresivita, mateřské sebehodnocení