Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Práce s pocity v daseinsanalytické skupinové terapii
Článek se zabývá problémem, že takzvaně duševně nemocní lidé nemají svobodný vztah ke svým emocím. Tento nedostatek u nich omezuje kontakt s jejich životními možnostmi. Zkoumá se tu složitá souvislost mezi životním naladěním a pocity. Zjišťuje se, že smyslem pocitu je zpráva o tom, jak se naplňuje možnost jedince být autenticky sám sebou. Autor uvádí konkrétní psychoterapeutický postup jak uvolňovat pocity a jejich projev. Článek zdůrazňuje pozitivní vliv skupiny při této terapii. Práce s pocity v rámci daseinsanalýzy nemá charakter pouhé psychologické techniky.
Klíčová slova: naladění, pocit, racionalismus, sebebytí, skupinová psychoterapie
Oldřich Čálek (2010). Práce s pocity v daseinsanalytické skupinové terapii. Československá psychologie, 54(6), 606-609.

Abstract not available.
Keywords: attonement, feeling, rationalism, autentic existence, group psychotherapy