Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Adaptivní administrace NEO PI-R: výhody a omezení
Adaptivně administrované testy s dichotomně skórovanými položkami jsou již v odborné literatuře poměrně dobře popsány a v praxi jsou stále častěji využívány. Předložená studie popisuje a hlouběji analyzuje možnosti adaptivní administrace testů s polytomními položkami, které jsou nejčastěji využívány v široké oblasti diagnostiky osobnosti. Na základě rozboru adaptivní administrace testu NEO PI-R jsou prozkoumány výhody a nevýhody tohoto přístupu. Adaptivní administrace ve srovnání s plnou délkou testu úspěšně rekonstruuje úroveň všech měřených rysů, a to za použití výrazně nižšího počtu položek. Výrazným problémem je však nadužívání několika málo položek, které jsou charakteristické vysokou mírou rozlišovací účinnosti. Pro studii byl využit reprezentativní soubor osob, který byl sestaven za účelem standardizace dotazníku NEO PI-R v českých podmínkách (N = 2084).
Klíčová slova: adaptivní testování, teorie odpovědi na položku, NEO PI-R, CATo
Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil (2011). Adaptivní administrace NEO PI-R: výhody a omezení. Československá psychologie, 55(1), 69-81.

Adaptive administration of NEO PI-R: limits and benefits
Adaptively administered tests with dichotomously scored items are already well described in the relevant literature and used in practice. The presented study analyses the possibilities of adaptive administration of test with polytomous items, which are commonly used in personality testing. Based on analysis of simulated adaptive administration of NEO PI-R, the limits and benefits of this approach are discussed. It was found that adaptive administration successfully and more effectively reconstructs the level of measured traits ADAPTIVNÍ ADMINISTRACE NEO PI-R: VÝHODY A OMEZENÍ1 MARTIN JELÍNEK, PETR KVĚTON, DALIBOR VOBOŘIL Psychologický ústav AV ČR, Brno in comparison with full scale administration. On the other hand, significant problem consists in overexposure of several items with highest item discrimination power. Representative sample built for the purposes of Czech standardization of NEO PI-R was used (N = 2084).
Keywords: adaptive testing, item response theory, NEO PI-R, CATo