Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Autobiografie osob s autismem: neznámé pohledy na prožívání autistického postižení
Článek se zabývá analýzou tří autobiografií osob s autismem přeložených do češtiny – Nikdo nikde (Donna Williams), Život za sklem (Wendy Lawson) a Život s Aspergerovým syndromem: příběh psychoterapie (Christine Preissmann). Popisuje, jak autorky referují o svých specifických příznacích a zájmech, rodinných a partnerských vztazích a kariérách. Analyzuje, jaké strategie zvolily pro boj s autistickým postižením. Dochází k závěru, že lidé s autismem považují za nejtěžší jiné příznaky autismu, než bývá tradičně popisováno v učebnicích a monografiích o autismu. V případě těchto tří autobiografií je subjektivně nejhůře snášeno „smyslové přetížení“ ve vypjatých situacích.
Klíčová slova: autismus, Aspergerův syndrom, autobiografie
Michal Hrdlička (2011). Autobiografie osob s autismem: neznámé pohledy na prožívání autistického postižení. Československá psychologie, 55(1), 82-89.

Autobiographies of persons with autism: unknown views on inner experience of autistic handicap
The article analyses three autobiographies of autistic individuals translated into the Czech language – Nobody nowhere (Donna Williams), Life behind glass (Wendy Lawson), and Life with Asperger syndrome: a story of psychotherapy (Christine Preissmann). It shows, how the authors describe their specific symptoms and interests, family and partner relationships and career. The analysis focuses on strategies that were selected by the authors for coping with the autistic handicap. It comes to a conclusion that autistic persons consider different symptoms to be the worst than those conventionally described in textbooks and monographs on autism. In these three autobiographies, sensory overload in stressful situations was estimated from the subjective point of view to be the most unpleasant symptom.
Keywords: autism, Asperger syndrome, autobiographies