Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Mentální anorexie se zaměřením na raný začátek onemocnění
Autorka se zabývá specifickou věkovou skupinou dětí s onemocněním mentální anorexií, která je charakterizovaná raným začátkem (věk 8 až 14 let). Upozorňuje na práce zaměřené na tuto věkovou skupinu pacientů a zdůrazňuje potřebu specifického přístupu jak k diagnostice, tak i terapii těchto pacientů.
Klíčová slova: mentální anorexie, vývojový proces, diagnostika, terapie
Kocourková, Jana (1996). Mentální anorexie se zaměřením na raný začátek onemocnění. Československá psychologie, 40(1), 62-68.

Abstract not available.
Keywords: mental anorexy, process of development, diagnostics, therapy