Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychosociální aspekty stárnutí
Stať přináší přehled nových poznatků souvisejících s problematikou stárnutí a stáří. Popisuje negativní stereotypy spojené se stárnutím a upozorňuje na nejnovější poznatky diferenciální gerontologie. Zabývá se tzv. úspěšným stárnutím a jeho sebehodnocením. Popisuje očekávání spojená se stárnutím i to, jak se v procesu stárnutí a ve stáří mění některé funkce a procesy.
Klíčová slova: stárnutí, stáří, stereotypy, očekávání
Iva Šolcová (2011). Psychosociální aspekty stárnutí. Československá psychologie, 55(2), 152-166.

Psychosocial aspects of aging
The paper offers an overview of new findings related to aging and old age. The author describes negative stereotypes about aging and old age and draws attention to the latest findings of differential gerontology. The author focuses on so-called successful aging and its self-assessment. She describes the expectations related to aging as well as the changes in some functions and processes during aging and old age.
Keywords: aging, old age, stereotypes, expectation