Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Je teorie mentalizace inspirací pro psychoterapii poruch příjmu potravy?
Pacientky s jídelními poruchami mají omezení ve schopnosti porozumět vztahu mysli a těla, trpí nedostatkem reflektivní funkce. Mentalizace představuje schopnost porozumět prožívání, poznávání a chápání smyslu u sebe a ostatních. Schopnost porozumět je důležitou determinantou sebeoranizace a sebereprezentace. Psychoterapie se snaží mentalizační funkci a reflektivní kapacitu zlepšit. Teorie mentalizace přináší podněty nejen pro aplikaci v psychoterapeutické technice, ale také inspirující pohled na psychoterapeutická východiska v psychologii a psychiatrii.
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, mentalizace, psychoterapie
Jana Kocourková, Jiří Koutek (2011). Je teorie mentalizace inspirací pro psychoterapii poruch příjmu potravy?. Československá psychologie, 55(2), 180-183.

Is mentalization an inspiration for eating disorder psychotherapy?
The ability of understanding the mind-body relationship is reduced in patients with eating disorders, the patients suffer from the lack of the reflective function. Mentalization represents the ability to attribute mental states including beliefs, intents, desires, emotions to oneself and others. The ability of understanding is an important determinant of self-organization and self-representation. Psychotherapy aspires to improve both the mentalization function and reflective capacity. The mentalization theory gives impetus not only to its application in the psychotherapeutic techniques but also brings new inspiration for the psychotherapeutic starting points in psychology and psychiatry.
Keywords: eating disorders, mentalization, psychotherapy