Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Životní styl, zdraví a prospěch studentů lékařské fakulty
Studie je zaměřena na zdraví studentů, na rozbor jejich životního stylu na vysoké škole a prospěchu. Zabývá se změnami, ke kterým došlo od střední školy přes náročnost prvního ročníku, a přináší nové údaje získané v druhém a třetím ročníku.
Výsledky ukazují, že zdraví VŠ studentů se i nadále během studia zhoršuje. Studenti pociťují více bolesti hlavy, špatnou náladu, zažívací problémy. Projevy horšího zdraví v prvním ročníku, který je náročný a zároveň se v něm odráží míra adaptace, jsou umocňovány poznatkem, že zdraví studentů, zejména subjektivně pociťované, se zhoršuje i v následujících ročnících.
Další údaje jsou zaměřeny na životní styl v původní rodině. Při hodnocení životního stylu původní rodiny se ukazuje, že většina studentů pochází z úplné rodiny, rodinu brali více jako jednotku, kde každý z členů má své povolání. Společně tráveného času bylo méně. Studenti, kteří uvádějí problémy ve své původní rodině, ve vyšší míře uvádějí na VŠ zdravotní problémy.
Prospěch byl dán do souvislostí s některými faktory životních návyků. Výsledky nejsou výrazné, ale rozdíly mezi skupinami ukazují, že i studijní a životní styl se podílí na prospěchu.
Faktory, které se jeví jako rizikové ve třetím ročníku, se kumulují, a skupiny, které nejsou velké počtem studentů, ale počtem rizikových faktorů, budou nadále předmětem preventivní péče.
Klíčová slova: zdraví vysokoškoláků, výchova, prevence, životní styl
Provazníková, Hana - Štullerová, Naďa (1997). Životní styl, zdraví a prospěch studentů lékařské fakulty. Československá psychologie, 41(3), 216-224.

Abstract not available.
Keywords: health in university students, education, prevention, life-style