Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Metodologické poznámky k longitudinálním studiím
Stať se zabývá některými metodologickými úskalími longitudinálních studií od výchozího souboru, stanovení správné doby trvání studie, časování sběru dat a kontroly vlivů nezahrnutých do výzkumu po personální záležitosti související se zajištěním chodu longitudinálního vyšetřování. Diskutovány jsou rovněž některé problémy související s výsledky longitudinálních studií a „vedlejší zisky“ longitudinálních výzkumů.
Klíčová slova: longitudinální studie, plánování longitudinálních výzkumů, vedlejší zisky longitudinálních výzkumů
Iva Šolcová (2011). Metodologické poznámky k longitudinálním studiím. Československá psychologie, 55(4), 374-380.

Methodological remarks to longitudinal studies
The paper deals with some methodological pitfalls of longitudinal research from the initial sample, determining the appropriate length of the examination, timing of data collection, controlling for effects not included in the research, to personnel matters related to ensuring the progress of longitudinal investigations. Problems related to results and „spin-off benefits“ of longitudinal studies are also discussed.
Keywords: longitudinal studies, scheduling, „spin-off“ benefits