Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Současný stav kontaktní hypotézy v sociální psychologii: II. část
souhrn neni k dispozici
Klíčová slova: kontaktní hypotéza, meziskupinový kontakt, postoje k menšinám, postoje k stigmatizovaným
Hrčka, Michal (1997). Současný stav kontaktní hypotézy v sociální psychologii: II. část. Československá psychologie, 41(3), 225-234.

Abstract not available.
Keywords: contact hypothesis, intergroup contact, attitudes to minorities, attitudes to stigmatized