Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Rozbor volby odpověďových kategorií v testu prostorové představivosti s využitím teorie odpovědi na položku
Předložená studie se zabývá analýzou preference odpověďových kategorií v testu prostorové představivosti, který je součástí Testu studijních předpokladů (TSP). Test studijních předpokladů je sestaven z položek s jednou správnou odpovědí a čtyřmi distraktory. Výzkumný soubor tvořilo 2001 osob (52 % žen). Pomocí IRT modelu pro nominální kategorie bylo analyzováno pět testových položek. Pro jednotlivé odpověďové kategorie byly zjištěny pravděpodobnosti jejich volby podmíněné úrovní sledované schopnosti. Na základě těchto informací byly odvozeny hypotézy o roli distraktorů v rámci fungování položek. Výsledky psychometrické analýzy jsou diskutovány společně s informacemi získanými od autorského týmu TSP a testovaných osob, které se k testu mohly vyjádřit prostřednictvím oficiálního internetového diskusního fóra.
Klíčová slova: model pro nominální kategorie, teorie odpovědi na položku, distraktor, test
Petr Květon, Martin Jelínek, Dalibor Vobořil, Helena Klimusová (2012). Rozbor volby odpověďových kategorií v testu prostorové představivosti s využitím teorie odpovědi na položku. Československá psychologie, 56(1), 31-40.

Analysis of response categories preference in spatial reasoning test using IRT Nominal Categories Model
Objectives. The presented study analyzes the preference of response categories in spatial reasoning test. The goal is to enhance comprehension of test behavior of respondents that determines the choice of certain response category in multiple choice items.
Subjects and setting. The sample consisted of 2001 subjects (52 % females), who attended entrance exams to Masaryk university, i.e. the Learning Potential Test. Each of the items in the test consisted of one correct answer and four distractors. Five items of the Spatial reasoning subtest were analyzed.
Statistical analysis. Using IRT Nominal Categories Model, for each response category conditional probabilities of their preference based on ability level estimate were computed.
Results. On the basis of acquired information the authors suggested hypotheses about the roles of distractors in items. These hypotheses were further discussed in conjunction with information from test items reviewers and testtakers, who had the possibility to comment test items through official internet discussion forum.
Study limitations. Suggested hypotheses about test behavior need to be further investigated.
Keywords: nominal categories model, item response theory, distractor, test