Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Tendence k vyhledávání mimořádných prožitků
Prezentovaná práce se zabývá tendencí k vyhledávání mimořádných prožitků jako jedním z důležitých fenoménů kvality života současné společnosti. Práce obsahuje přehledové seznámení s uvedenou tematikou. Dále seznamuje s dotazníkovou metodou, která umožňuje měření tendence k vyhledávání mimořádných prožitků a je v zemi původu, Spojených státech amerických, a ve světě známa jako Sensation seeking scale.
Klíčová slova: kvalita života, prožitek, sensation seeking
Jiří Kirchner (2012). Tendence k vyhledávání mimořádných prožitků. Československá psychologie, 56(1), 73-84.

Sensation seeking tendency
Presented work deals with experience and sensation seeking tendency as an important phenomenon of quality of life of present days society. The paper contains a brief introduction into this field. It describes a questionnaire method, which enables measuring of the sensation seeking tendency. This scale is known in the country of its origin, the United States of America, and in the world as the Sensation Seeking Scale.
Keywords: quality of life, experience, sensation seeking