Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Verbální fluence, metoda vyšetřování poškození mozku u dětí a dospělých
Autor referuje o neuropsychologické diagnostice pomocí testů verbální fluence (VF). Zdůrazňuje mezioborové použití v psychologii, neurologii a logopedii. Kritizuje zkoušku VF jako test sloužící především k diagnostice poškození frontálních laloků. Popisuje některé zahraniční práce, které se zabývají diagnostikou poškození frontálních laloků a vybírá zahraniční údaje o VF, které je možné použít v klinické praxi. Dokumentuje vlastními zkušenostmi využití VF v psychiatrii a neurologii. Doporučuje zavést test VF jako rutinní screeningovou zkoušku i v České republice pro potřeby klinické a výzkumné praxe.
Klíčová slova: verbální fluence, neuropsychologie, čelní laloky
Preiss, Marek (1997). Verbální fluence, metoda vyšetřování poškození mozku u dětí a dospělých. Československá psychologie, 41(3), 244-249.

Abstract not available.
Keywords: verbal fluency, neuropsychology, frontal lobes