Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj v dětské onkologii
Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj osobnosti jsou v souvislosti s rakovinovým onemocněním dva často zmiňované fenomény. Cílem této studie je podat přehledný souhrn vybrané aktuální literatury k tématu a naznačit nově se otevírající pohled na možnost propojení obou jevů. Představujeme nejen integrativní přístup ke studované problematice, ale nastiňujeme i nová témata a směry dalšího výzkumu. Závěrem stručně informujeme o probíhajícím brněnském výzkumném projektu QOLOP, který se studiem obou jevů zabývá na populaci dětských onkologických pacientů a jejich rodin.
Klíčová slova: postttraumatický stres, posttraumatický rozvoj, dětské onkologické onemocnění
Alena Slezáčková, Martin Loučka, Kateřina Bartošová (2012). Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj v dětské onkologii. Československá psychologie, 56(2), 132-147.

Posttraumatic stress and posttraumatic growth in pediatric oncology
Both the posttraumatic stress and the posttraumatic growth are often cited in relation to cancer. The aim of this paper is to give a review of current research in this field and briefly outline new perspective on possible connections between these concepts. The integrative approach has been presented in this review as well as new challenges and directions for future research. The basic information about ongoing QOLOP study on posttraumatic stress and growth in pediatric oncology patients and their families is provided in a nutshell at the end.
Keywords: postttraumatic stress, posttraumatic growth, childhood cancer