Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Marie Jahodová a její úsilí o spravedlivý svět
Příspěvek pojednává o rakouské badatelce z oboru sociálních věd Marii Jahodové. Ve svém životě zastávala postoje a hájila zájmy sociální demokracie. Je spoluautorkou známé sociologické studie „Nezaměstnaní z Marienthalu“, která byla zveřejněná v roce 1933. Ke konci svého života působila jako profesorka sociální psychologie na Univerzitě v Sussexu ve Velké Británii.
Klíčová slova: Marie Jahodová, austromarxismus, sociální spravedlnost, práce, nezaměstnanost
Božena Buchtová (2012). Marie Jahodová a její úsilí o spravedlivý svět. Československá psychologie, 56(3), 281-283.

Marie Jahoda and her effort for justworld
The contribution deals with the Austrian researcher in the field of social sciences, Marie Jahoda. She advocated and defended the interests of social democracy during her life. She is a coauthor of the well-known sociological study „The unemployed from Marienthal“ published in 1933. Towards the end of her life she worked as a social psychology professor at the University of Sussex in Great Britain.
Keywords: austromarxism, social justice, labor, unemployment