Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Metoda desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (EMDR) – psychologické a neurobiologické souvislosti terapie posttraumatické stresové poruchy
Desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (EMDR) představuje terapeutickou metodu pro léčbu posttraumatické stresové poruchy s empiricky ověřovanou účinností. Výzkumy ukázaly, že EMDR snižuje živost a emocionalitu autobiografických vzpomínek a redukuje psychofyziologické nabuzení vlivem na autonomní nervový systém. Hypotézy o mechanismu účinku EMDR předpokládají aktivaci orientační reakce, procesů duální pozornosti a procesy analogické REM fázi spánku. Předpokládá se, že EMDR vyvolává funkční neurobiologické změny, které zefektivňují zpracování informací v centrální nervové soustavě, především u jedinců s posttraumatickou stresovou poruchou.
Klíčová slova: desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (EMDR), posttraumatická stresová porucha, psychoterapie, neurobiologie
Hana Vojtová, Petr Bob, Radek Ptáček (2012). Metoda desenzitizace a zpracování pomocí očních pohybů (EMDR) – psychologické a neurobiologické souvislosti terapie posttraumatické stresové poruchy. Československá psychologie, 56(5), 463-472.

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) – psychological and neurobiological contexts of posttraumatic stress disorder therapy
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) represents a promising approach to treatment of posttraumatic stress disorder. The empirical findings provide evidence for the effect of EMDR on decreasing of subjectively perceived vividness and emotional burden of autobiographic memories and on reducing arousal of the autonomic nervous system by shifting the balance towards parasympathetic activation. Recent hypotheses suggest that the effects of EMDR rely on neurobiological mechanisms employed in dual focus attention, orienting reflex and REM sleep. This reprocessing seems to provoke a specific neurobiological response that makes the information processing in central nervous system more efficient, particularly in individuals with PTSD.
Keywords: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Posttraumatic Stress Disorder, psychotherapy, neurobiology