Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Súčasné trendy vo výskume zvládania
Text prináša prehľad aktuálnych a nových poznatkov súvisiacich s problematikou zvládania stresu. Približuje najnovšie prístupy k definovaniu konceptu zvládania stresu, ktoré zdôrazňujú úlohu regulácie a emócií v procese zvládania. Zaoberá sa tiež aktuálnymi usmerneniami kategorizácie a sumarizácie najviac rozšírených a používaných dimenzií zvládacích stratégií. V závere popisuje a predstavuje tri najaktuálnejšie trendy v prístupe a výskume zvládania stresu, ktoré sa postupne objavujú aj v slovenských výskumoch.
Klíčová slova: zvládanie, stratégie zvládania, regulácia
Monika Vavricová (2013). Súčasné trendy vo výskume zvládania. Československá psychologie, 57(2), 134-143.

Contemporary trends in coping with stress research
The article provides an overview of actual and new knowledge related to the issue of coping. The text brings the latest definition of coping, which highlights the role of regulation and emotions in the coping process. The author deals with current guidelines to categorize and summarize the most widely used coping strategies. In conclusion the author describes three trends in coping research.
Keywords: coping, coping strategies, regulation