Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace III. část. Děti narozené z nechtěného těhotenství, děti z dětských domovů a děti z náhradní rodinné péče v dlouhodobém sledování
Srovnávány jsou čtyři skupiny dospělých osob, jež v dětství vyrůstaly v nestandardním psychosociálním prostředí ohrožujícím v různé míře jejich vývoj psychickou deprivací. Šlo o děti z dětských domovů, z individuální pěstounské péče, z SOS dětských vesniček a o děti narozené prokazatelně z nechtěného těhotenství. Pátou skupinou je kontrolní skupina k "nechtěným" dětem, která představuje přibližnou společenskou normu pro současnou dobu.
V tomto sdělení jsou srovnávány nálezy získané u všech pěti uvedených souborů Nepříznivé charakteristiky zpravidla sledují směr od osob z dětských domovů k osobám z náhradní rodinné péče, dále k osobám vyrůstajícím ve vlastních rodinách za méně příznivých socioemocionálních podmínek, až konečně ke skupině osob kontrolních.
Vývoj mužů a žen se ve všech sledovaných skupinách specificky liší. Rozdíly jsou zřejmě zdůrazněny v závislosti na přítomnosti či nepřítomnosti, funkci či dysfunkci matky a otce (ženského a mužského elementu) v časné výchově dítěte.
Nálezy mají význam jak pro současnou společenskou praxi, tak i pro obecnou teorii psychosociálního vývoje člověka.
Klíčová slova: psychická deprivace, dlouhodobé sledování, dětské domovy, pěstounská péče, SOS dětské vesničky, nechtěné těhotenství
Matějček, Zdeněk - Bubleová, Věduna - Kovařík, Jiří (1996). Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace III. část. Děti narozené z nechtěného těhotenství, děti z dětských domovů a děti z náhradní rodinné péče v dlouhodobém sledování. Československá psychologie, 40(2), 81-94.

Abstract not available.
Keywords: psychological deprivation, long term follow-up study, children´s homes, foster care, SOS children villages, inwanted pregnancy