Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Umělé neuronové sítě: Teorie adaptivní rezonance S. Grossberga
Příspěvek předkládá čtenáři ve stručné formě teorii adaptivní rezonance, která je podle autora této teorie Stephana Grossberga základem kognitivního kódování v mozku. Grossberg rozvíjí své pojetí v celé řadě dalších specializovaných teorií, které jsou v příspěvku pouze vyjmenovány. Výklad teorie je uzavřen velmi stručným přehledem experimentálních ověřování teorie. V příspěvku je rovněž poukázáno na souvislosti mezi teorií adaptivní rezonance a teorií adaptace podle Piageta.
Klíčová slova: umělé neuronové sítě, modelování psychických procesů, teorie adaptivní rezonance
Tureček, Igor (1997). Umělé neuronové sítě: Teorie adaptivní rezonance S. Grossberga. Československá psychologie, 41(4), 360-369.

Abstract not available.
Keywords: artificial neural networks, modelling of psychological processes, adaptive resonance theory