Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Dlouhodobá skupinová izolace a její vliv na zrakové vnímání: Výsledky projektu Mars-500
Existují doklady, že při sociální a prostorové izolaci dochází u participantů k významným psychickým změnám. V rámci projektu Mars- 500, což byla pozemská simulace letu k Marsu o délce 520 dní, jsme měli možnost sledovat u šesti účastníků projektu změny ve vnímání prostoru a citlivosti a paměti na lidské tváře a objekty. Experimentální sada byla účastníkům počítačově administrována celkem v deseti měřeních. Sledovali jsme výkon v percepčních a paměťových testech a jeho proměny v průběhu izolace a výsledky jsme dále porovnávali s kontrolní skupinou. Navzdory očekávání nebyly v průběhu izolace žádné podstatné změny shledány. Změny ve 3D vnímání, jež jsou popisovány ve výzkumech probíhajících v prostředí mikrogravitace, jsou pravděpodobně vázány na absenci gravitační vertikály. Případné jemné změny ve vnímání a paměti u účastníků projektu Mars-500 mohly být překryty limity vztaženými k samotné izolační studii (malý počet respondentů, jejich zásadní nepodobnost s kontrolním souborem, různorodé kulturní zázemí).
Klíčová slova: vnímání prostoru, izolace, uzavření
Michal Šimeček, Radovan Šikl (2013). Dlouhodobá skupinová izolace a její vliv na zrakové vnímání: Výsledky projektu Mars-500. Československá psychologie, 57(4), 342-357.

Long-term group isolation and its influence on visual perception: results of Mars-500 project
The subjects of the experimental research were participants of Mars-500 project, who spent nearly a year and a half isolated from the outside world on a simulated mission on Mars. They were presented with a battery of psychophysical tests examining the performance in various visual space perception and face and object recognition tasks. The primary focus was on monitoring changes in the crewmembers’ perceptual performance throughout the confinement and interpreting their performance in relation to the control group. Contrary to the expectations, no serious effect of the confinement on the crewmembers’ perception was observed in any of the experiments. Several interpretations of such findings are discussed, including the possibility that potential changes might have been masked by inappropriate experimental conditions and the specific group sample.
Keywords: visual perception, depth perception, isolation, confinement