Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Ohlédnutí za produkcí Československé psychologie
Stať předkládá bibliometrickou analýzu produkce Československé psychologie, tak je dosažitelná v citační databázi Web of Science. Analýzy se týkají tří prolínajících se etap vývoje časopisu, a to (1) celkové produkce časopisu, tak jak je evidována v databázi WOS, tj. od r. 1966 do konce r. 2012; (2) období po nástupu demokracie a nové redakční rady, tj. období od r. 1991 do konce roku 2012; (3) ucelené desetiletí nového tisíciletí, tj. období od r. 2001 do r. 2010.
Klíčová slova: nejcitovanější články, citující časopisy, citující jazyky
Iva Šolcová (2013). Ohlédnutí za produkcí Československé psychologie. Československá psychologie, 57(4), 379-386.

Looking back at the contents of Ceskoslovenska psychologie
The paper presents the bibliometric analysis of production of the journal Ceskoslovenska psychologie as it is available in the citation data-basis Web of Science. The analyses apply to three overlapping periods of the development of the journal, namely to (1) general production of the journal as it is registered in the data-basis Web of Science, i.e. since 1966 till the end of 2012; (2) period after commencement of democracy and the new editorial board, i.e. period since 1991 till the end of 2012; (3) the complete decade of the new millennium, i.e. the period since 2001 till 2010.
Keywords: most cited articles, citing journals, citing languages