Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání
Předmětem studie byla validizace české lokalizace Škály potřeby poznávání (Need for Cognition Scale, Cacioppo, Petty, 1982; Cacioppo, Petty, Kao, 1984). U souboru 679 osob byla provedena analýza faktorové a konstruktové validity metody vůči potřebě kognitivního uzavření a pravicovému autoritářství. Výsledkem je zjištění o možné dvoudimenzionální substruktuře metody v českém jazyce, s vysokou korelací pozitivního a negativního faktoru. Analýza konstruktové validity potvrdila mírnou až střední negativní souvislost potřeby poznávání s potřebou kognitivního uzavření a pravicovým autoritářstvím obdobně jako v dosavadních zahraničních studiích. Metoda NFCS je připravena pro použití v českém jazyce.
Klíčová slova: potřeba poznávání, škála
Jan Širůček, Adam Ťápal, Pavla Linhartová (2014). Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání. Československá psychologie, 58(1), 52-61.

Need for cognition: Psychometric properties of the Czech version of the short Need for Cognition Scale
Objectives. Need for cognition refers to tendency to engage in and enjoy effortful cognitive activities. As conceptualized by Cacioppo and Petty (1982) need for cognition is a cognitive disposition, relatively stable in time and only slightly related to intellectual capacity and performance in terms of IQ. Need for Cognition Scale (NFCS) by Cacioppo and Petty is considered the most prevalent self-report method for assessing need for cognition.
Sample and setting. Validity study of short Czech version of the questionnaire was performed on a sample of 679 participants (62% men, age 16–43, Me=23).
Results. Results show good factor validity and high internal consistency – a two-factor congeneric model (factors based on item wording) showed the best fit among all four tested models and is in accordance with recent research. Construct validity was assessed using need for cognitive closure and right-wing authoritarianism questionnaires; in accordance with theoretical assumptions, NFCS correlates negatively with both measures.
Study limitations. The specificity of the sample might pose some limitations, however, the translation can be considered validated for research purposes.
Keywords: need for cognition, scale