Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Školní fobie - separačně úzkostná porucha
Autorky se zabývají problematikou školní fobie. Zmiňují se o vývoji názorů na tuto problematiku a snaží se popsat klinický obraz a specifické znaky onemocnění a jeho vymezení oproti jiným syndromům spojeným s odmítáním dítěte docházet do školy. Svoje sdělení ilustrují kazuistikou 8 leté dívky s touto diagnózou. Doporučují komplexnost terapeutického přístupu a nezbytnou spolupráci s rodinou i školou.
Klíčová slova: školní fobie, separační úzkost, školní odmítání, psychoterapie, rodinná terapie
Kocourková, Jana - Bechyňová, Dita (1997). Školní fobie - separačně úzkostná porucha. Československá psychologie, 41(5), 447-450.

Abstract not available.
Keywords: school phobia, separation anxiety, school refusing, psychotherapy, family therapy