Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy a diskuse
Obraz narcismu v díle Friedricha Nietzscheho: Pokus o kritickou analýzu
Nietzscheho filosofická báseň Tak pravil Zarathustra patří k základům moderního myšlení. Autor analyzoval toto dílo vzhledem k problematice narcismu. Ačkoli celkové vyznění básně nesměřuje jednoznačně k propagaci narcismu, báseň sama obsahuje řadu s narcismem korespondujících obrazů, které měly dalekosáhlý kulturní význam. Nietzsche byl zřejmě první tvůrce, jenž ve svém díle systematicky předestřel podivnou přitažlivost egocentrických a narcistických motivů pro lidskou psychiku.
Klíčová slova: psychopatologie, poruchy osobnosti, narcismus, filosofie
Hrdlička, Michal (1997). Obraz narcismu v díle Friedricha Nietzscheho: Pokus o kritickou analýzu. Československá psychologie, 41(5), 458-465.

Abstract not available.
Keywords: psychopathology, personality disorders, narcissism, philosophy