Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Longitudinální výzkum inteligence: Reanalýza dat výzkumu prof. Konečného
Převzato z Osecká, L.: Longitudinální výzkum inteligence: reanalýza dat výzkumu prof. Konečného. In: M. Svoboda (Ed.), Osobnost v dimenzích poruchové a neporuchové činnosti. Brno, FF MU, 1996, 15-21.
Klíčová slova:
Lída Osecká (2015). Longitudinální výzkum inteligence: Reanalýza dat výzkumu prof. Konečného. Československá psychologie, 59(4), 327-331.

Abstract not available.
Keywords: